ONZE VIER KERNWAARDEN – ONZE VISIE


Deze vier kernwaarden staan aan de basis van ons onderwijs en bepalen onze focus:

Welbevinden – Op onze school voelt iedere leerling en elk teamlid zich veilig en gelukkig en leert zijn/ haar eigen kansen en mogelijkheden kennen. 

Betrokkenheid – Op onze school zijn leerlingen en teamleden gemotiveerd en actief betrokken op hun taken en op het leerproces. Leren is betekenisvol.

 Autonomie – Op onze school wordt de leerling steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Kritisch nadenken, problemen oplossen en reflecteren opeigen gedrag en werk zijn hierbij belangrijke vaardigheden voor een goede ontwikkeling. 

 Samenwerking – Op onze school werken leerlingen, team en ouders goed samen. In een goede samenwerking leren we veel van en met elkaar. 

 

autonomiebetrokkenheid

samenwerkingwelbevinden

 

Eben Haëzerschool
Lijsterstraat 1
1781 WC Den Helder
Tel.: 0223-619447 / 0223-862048